Rolnictwo i Środowisko

Gleba, Roślina, Chów, Hodowla Oczyszczalnie, Kanalizacja, Woda


Nasze Statystyki 

0

WYTWARZANYCH PRODUKTÓW

0

INNOWACYJNYCH

TECHNOLOGII

0

GODZIN KURSU

START ANGIELSKI

0

GODZIN NAUKI UWAG.PL

Działalność badawcza

Badania

Opracowanie Systemu kogeneracji energii produkującego energię elektryczną i energii cieplną bazujące na silniku wysokoprężnym, prądnicy  i wymienniku ciepła.

Badanie wpływu rezonansu niskotemperaturowej plazmy na wodę służącą do pojenia koni, krów mlecznych i trzody chlewnej.

.


Ziemia, Roślina, Zwierzęta

Rolnictwo

ProBio Emy to grupa naturalnych wyrobów, wytwarzanych na bazie odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, specjalnie wyselekcjonowanych, niemodyfikowanych genetycznie szczepów drobnoustrojów i ich metabolitów, w fermentowanej mieszaninie z naturalnych składników.  

W skład oferowanych probiotyków wchodzą grupy wyrobów przeznaczonych dla środowiska, ludzi, zwierząt, roślin i gleby tj. suplementy diety, wyroby do ochrony środowiska, wyroby dla rolnictwa, wyroby do rewitalizacji wody, metody i wyroby dla gospodarki odpadami, wyroby dla domu jak również naturalne kosmetyki czy mieszanki paszowe.


Gospodarka Komunalna – Odpady i Odory

Środowisko

Wydzielający się ze składowisk odpadów, kompostowni i oczyszczalni ścieków m.in. siarkowodór jest przyczyną występowania uciążliwych dla otoczenia odorów oraz przyśpiesza korozję wszelkich urządzeń i oprzyrządowania. Nawet niewielka zawartość H2S może być wyczuwalna w szerokim promieniu od włazów kanalizacyjnych, przepompowni, oczyszczalni ścieków – zakładów utylizacji odpadów komunalnych.

Niezwykle uciążliwy zapach może powodować bóle głowy, wymioty, spadek łaknienia i osłabienie oddychania. Problemy te często dają powody do złego rozgłosu, skupiają uwagę mediów, psując opinię o władzach lokalnego samorządu. Prowadzi to do konfliktów między właścicielami zakładów utylizacji odpadów a lokalnym społeczeństwem. Generowany odór powoduje również szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, odstręcza potencjalnych inwestorów, obniża status socjoekonomiczny terenu, a także zniechęca do rozwoju turystyki.


Pewne fizykochemiczne badania struktury takich wód potwierdza ich odmienność od normalnej wody pitnej, z której korzysta się na co dzień, ale zarazem badania te potwierdzają, że wody takie szybko tracą swe specyficzne właściwości upodobniając się strukturalnie do zwykłej wody kranowej.      


Uczymy się

Edukacja

Polecamy Uniwersytet WAG

Wiedza dla każdego. Uniwersytet Wiedzy Alternatywnej Globalizacji to miejsce gdzie znajdziesz potrzebną Ci wiedzę lub podzielisz się nią z innymi.


Bądźmy w kontakcie

FIRMA:

DATII sp. z o.o.

NIP 8943053758

KRS 0000507593

GODZINY OTWARCIA:

Pon-Pt. 10:00 16:00

PHONE:

+48 71 315 20 72

+48 509 02 03 02