Rolnictwo i Środowisko

Gleba, Roślina, Chów, Hodowla Oczyszczalnie, Kanalizacja, Woda


Nasze Statystyki 

0

WYTWARZANYCH PRODUKTÓW

0

INNOWACYJNYCH

TECHNOLOGII

0

GODZIN KURSU

START ANGIELSKI

0

GODZIN NAUKI UWAG.PL

Działalność badawcza

Badania

Opracowanie Systemu kogeneracji energii produkującego energię elektryczną i energii cieplną bazujące na silniku wysokoprężnym, prądnicy  i wymienniku ciepła.

Badanie wpływu rezonansu niskotemperaturowej plazmy na wodę służącą do pojenia koni, krów mlecznych i trzody chlewnej.

.


Ziemia, Roślina, Zwierzęta

Rolnictwo

ProBio Emy to grupa naturalnych wyrobów, wytwarzanych na bazie odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, specjalnie wyselekcjonowanych, niemodyfikowanych genetycznie szczepów drobnoustrojów i ich metabolitów, w fermentowanej mieszaninie z naturalnych składników.  

W skład oferowanych probiotyków wchodzą grupy wyrobów przeznaczonych dla środowiska, ludzi, zwierząt, roślin i gleby tj. suplementy diety, wyroby do ochrony środowiska, wyroby dla rolnictwa, wyroby do rewitalizacji wody, metody i wyroby dla gospodarki odpadami, wyroby dla domu jak również naturalne kosmetyki czy mieszanki paszowe.


Gospodarka Komunalna – Odpady i Odory

Środowisko

Wydzielający się ze składowisk odpadów, kompostowni i oczyszczalni ścieków m.in. siarkowodór jest przyczyną występowania uciążliwych dla otoczenia odorów oraz przyśpiesza korozję wszelkich urządzeń i oprzyrządowania. Nawet niewielka zawartość H2S może być wyczuwalna w szerokim promieniu od włazów kanalizacyjnych, przepompowni, oczyszczalni ścieków – zakładów utylizacji odpadów komunalnych.

Niezwykle uciążliwy zapach może powodować bóle głowy, wymioty, spadek łaknienia i osłabienie oddychania. Problemy te często dają powody do złego rozgłosu, skupiają uwagę mediów, psując opinię o władzach lokalnego samorządu. Prowadzi to do konfliktów między właścicielami zakładów utylizacji odpadów a lokalnym społeczeństwem. Generowany odór powoduje również szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy, odstręcza potencjalnych inwestorów, obniża status socjoekonomiczny terenu, a także zniechęca do rozwoju turystyki.


Pewne fizykochemiczne badania struktury takich wód potwierdza ich odmienność od normalnej wody pitnej, z której korzysta się na co dzień, ale zarazem badania te potwierdzają, że wody takie szybko tracą swe specyficzne właściwości upodobniając się strukturalnie do zwykłej wody kranowej.      


Bądźmy w kontakcie

FIRMA:

DATII sp. z o.o.

NIP 8943053758

KRS 0000507593

GODZINY OTWARCIA:

Pon-Pt. 10:00 16:00

PHONE:

+48 71 315 20 72

+48 509 02 03 02