Woda

W KAŻDEJ KULTURZE WODA JEST ŚRODOWISKIEM ŻYCIA

Doradca
Technologie
Aplikacje
Badania
Formularz

Woda jest często postrzegana jako coś zwykłego, ponieważ jest przejrzysta, bezwonna, bezsmakowa i wszechobecna.

Jest najprostszym połączeniem najbardziej powszechnych pierwiastków reaktywnych świata, składa się bowiem tylko z dwóch atomów wodoru i przyłączonego do nich atomu tlenu.

W istocie, niewiele jest cząsteczek mniejszych lub lżejszych.

Woda w stanie ciekłym, jest jednak najbardziej niezwykłą substancją, o tak pozornie prostym składzie cząsteczkowym. 

Chociaż pijemy ją, myjemy się w niej, pozyskujemy z niej pożywienie, i w niej gotujemy, możemy się w niej relaksować i w niej pływać (prawdopodobnie nie wszystkie te czynności wykonujemy w tym samym czasie), to dalej nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaka specjalna więź nas łączy.

Susze i powodzie powodują głód, śmierć i różnego rodzaju choroby. Ponad połowa naszego ciała składa się z wody, a bez niej umrzemy w ciągu kilku dni. Ciekła woda ma znaczenie jako rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona, reagent i biocząsteczka, strukturyzuje białka, kwasy nukleinowe i komórki a nawet kieruje naszą świadomością.


Woda jest drugą, najczęściej występującą substancją we wszechświecie, zaraz za wodorem. Wody w naszym organizmie jest sto razy więcej niż suma wszystkich innych cząsteczek razem wziętych.

Życie nie może rozwijać się lub kontynuować bez wody w stanie ciekłym, co jest powodem wielu emocji towarzyszącym pogłoskom o znalezienie jej na Marsie, czy innych planetach i księżycach.

Nic dziwnego, że woda odgrywa kluczową rolę w wielu religiach na świecie.           

Woda jest najczęściej badanym materiałem na Ziemi.

Woda może być bardzo śliska i bardzo lepka w tym samym czasie: a ta śliskość/lepkość są naszymi wyznacznikami uczucia wody/dotyku wody.

Niewielki rozmiar jej cząsteczki przeczy złożoności jej działań i jej osobliwych możliwościach.

Wiele prób skonstruowania modelu wody jako prostej substancji zawiodło i nadal zawodzi.

Cały kalejdoskop natury i unikalne właściwości wody, wydają się nierozerwalnie pasować do wymagań dla powstania życia.

Żadna inna substancja się do tego nie nadaję.