Środowisko

DOM, KANALIZACJA, OCZYSZCZALNIA, RIPOK – ENSO

Doradca
Dom
Oczyszczalnia
Aplikacje
Publikacje
Formularz

Opieramy się na odpowiednim stosowaniu naturalnych narzędzi biologicznych w formie specjalnych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów. Wykorzystujemy metodę probiotycznych mikroorganizmów, która pozwala na bezpieczne, zgodne z prawami natury funkcjonowanie relacji istot żywych: ludzi, zwierząt, roślin i mikroorganizmów. Takie postępowanie przywraca na danym obiekcie samo odnawiającą się aktywność mikroflory sterującej w naturalnych procesach przetwarzaniem materii organicznej. Koncepcja tej metody odwołuje się do najprostszych rozwiązań przyrody.

Umiejętne korzystanie z potencjału natury to najekonomiczniejszy model gospodarowania. Metoda zmniejsza koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, w tym przydomowych oczyszczalni, kompostowni i składowisk odpadów.

Powszechnie występującym problemem miast i gmin jest szukanie odpowiedzi na elementarne pytanie:

co robić z osadami ściekowymi będącymi produktem ubocznym wytwarzanym przez oczyszczalnie ścieków?

Problemy związane z zagospodarowywaniem osadów występują w wielu krajach od szeregu lat. Coraz większego znaczenia nabiera wybór sposobu zagospodarowania osadów, który będzie najkorzystniejszy w naszych warunkach i spełniający równocześnie wymagania ochrony środowiska.

Nowoczesny system przeróbki osadów powinien spełniać wymogi:

1. praw natury sterujących rozkładem materii organicznej,

2. najniższych kosztów scalonych,

3. minimalizacji zużycia kancerogennych chemikaliów,

4. zrównoważonego rozwoju,

5. prostej i bezpiecznej obsługi.

Osady, które objętościowo stanowią zaledwie ok. 3% ścieków, zawierają ponad połowę całego ładunku zanieczyszczeń, dopływających w ściekach surowych. Nakłady na przeróbkę osadów mogą dochodzić nawet do 50% kosztów całej oczyszczalni. Są biologicznie niebezpieczne, łatwo zagniwają zwykle rozsiewając mikroorganizmy chorobotwórcze i emitują nieprzyjemny zapach.

Korzyści zastosowania metody ENSO

Ekonomiczne Naturalne Stabilizowanie Osadu

1. Wypieranie zagniwania na rzecz intensyfikacji procesów mineralizacji odpadów pochodzenia organicznego, co prowadzi do likwidacji nieprzyjemnych i uciążliwych odorów.

2. Poprawa warunków pracy w tym bezpieczeństwa szczególnie zdrowotnego.

3. Możliwość przekształcania odpadów organicznych w dobry i bezpieczny dla środowiska produkt.

4. Prosta i przyjazna technologia wobec ludzi, zwierząt i roślin wykorzystująca naturalne narzędzia biologiczne, występujące w każdym zdrowym – zrównoważonym środowisku.

5. Poprawia wskaźniki ekonomiczne zagospodarowywania odpadów przez:

  • Zwiększanie zdolności wykorzystania pojemności poletek – przywraca pierwotną zdolność odwadniania osadów.

  • Przedłużanie żywotności trakcji ściekowych poprzez zahamowanie procesów korodowania metali i betonu.

  • Wydłużanie czasu eksploatacji składowisk odpadów.

  • Wycofanie wapna jako środka higienizującego oraz urządzeń służących jego magazynowaniu i dozowaniu.

  • Ograniczanie zużycia bądź likwidacja flokulantów i koagulantów.

  • Ograniczanie zużycia energii elektrycznej.

  • Udrażnianie trakcji ściekowych.

  • Poprawę jakości końcowego produktu mineralizacji odpadów a zwłaszcza osadów. Osad i kompost mają wzbogaconą wartość próchnicotwórczą o przyjazne środowisku gleby i wód gruntowych pożyteczne kultury mikrobiologiczne.