Rolnictwo

GLEBA, UPRAWY, SADY, CHÓW, HODOWLA, CZŁOWIEK – PROBIOTECHNOLOGIA

Doradca
Zalecenia
Finansowanie
Procedury
Badania
Agrotechnika

DATII sp. z o.o. jest wytwórcą naturalnych wyrobów, wytwarzanych na bazie odpowiednio dobranych kompozycji pożytecznych mikroorganizmów, specjalnie wyselekcjonowanych, niemodyfikowanych genetycznie szczepów drobnoustrojów i ich metabolitów, w fermentowanej mieszaninie z naturalnych składników.


W skład oferowanych probiotyków wchodzą grupy wyrobów przeznaczonych dla środowiska, ludzi, zwierząt, roślin i gleby tj. suplementy diety, wyroby do ochrony środowiska, wyroby dla rolnictwa, wyroby do rewitalizacji wody, metody i wyroby dla gospodarki odpadami, wyroby dla domu jak również naturalne kosmetyki czy mieszanki paszowe.


Zastosowanie probiotycznych kompozycji mikroorganizmów sprzyja rozwojowi gospodarstw rolnych, poprzez ograniczanie kosztów produkcji rolnej, eliminowanie zagrożeń chorobowych zarówno mikrobiologicznych jak i insektycydowych, eliminowanie zagrożeń pogodowych – susza, nadmierne opady oraz podwyższanie jakości plonów i plonowania !


Te działania nazywamy PROBIOTECHNOLOGIĄ – technologią dla życia.


Rolnicy, którzy korzystają z dobrodziejstw probiotechnologii nie mają problemów ze sprzedażą swoich produktów rolnych w bardzo dobrych cenach zarówno dla rolnika jak i kupującego.

W Polsce działa wiele firmy oferujących rolnikowi naturalne i mikrobiologiczne wyroby i produkty. Wiele z tych firm należy do Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych gdzie wspólnie lobbują na rzecz ograniczania syntetycznej chemii w rolnictwie i stworzenia certyfikatu wyrobu naturalnego.

Firmy te możemy podzielić, pod względem oferowanych wyrobów, na kilka kategorii.


Dla upraw:

  1. Biopreparaty dla roślin np. http://www.naturalcrop.com/
  2. Biopreparaty dla gleby np. http://bioalga.p l/; https://mikroorganizmy.com.pl/5-probiotyki-dla-rolnictwa
  3. Biopreparaty dla roślin i gleby np. http://www.prp-technologies.eu/pl, http://bogdan.agro.pl/;

Dla chowu i hodowli:

  1. Ograniczanie chorób np. http://www.plocher-polska.pl/;
  2. Wzrost wydajności np. http://agrogreen.eu/doswiadczenie/chow-brojlerow.html
  3. Likwidacja odorów np. https://www.probiotics.pl/stosowanie-probio-emow/category/zwierzeta.html

Działanie:

  1. Nawozy np. http://intermag.pl/biopreparaty/;
  2. Ochrona roślin np. www.newecologysystems.eu, http://www.koppert.info.pl/oferta
  3. Stresory i informacja – http://agrarius.eu/