Badania

PRZYKŁADY DZIAŁAŃ

Historia pomysłu

Działalność w obszarze kogeneracji

Opracowanie Systemu kogeneracji energii produkującego energię elektryczną i energii cieplną bazujące na silniku wysokoprężnym, prądnicy  i wymienniku ciepła. Ciepło – w przypadku tych układów – odzyskiwane jest ze spalin pochodzących z silnika wysokoprężnego, zwiększając tym samym całkowitą wydajność systemu. Bazowym paliwem wykorzystywanym do zasilania silnika był olej napędowy z biokomponentami  oraz odpadami organicznymi w postaci ciężkich alkoholi. Energia cieplna mogła być wprowadzona do sieci centralnego ogrzewania lub w postaci nagrzanego czystego powietrza dostarczana do miejsca przeznaczenia. Opracowanie technologi oraz dokumentacji technologicznej dla klienta wraz z wdrożeniom.

Historia:

  1. Uzyskanie Bonu na Innowacje (Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska) 18 tysięcy pomoc de minimis,  prace wykonuje dr inż. Tomasz Janiczek Politechnika Wrocławska
  2. Złożenie wniosku Duży 2015, BON około 200 tysięcy (wniosek gotowy, niestety z przyczyn formalnych odrzucony).
  3. Sprzedaż technologii wraz z wdrożeniem bez wyłączności do Pizzerii (Pizzeria uzyskała wsparcie z na wdrożenie z KSU – PARP).
  4. Zarzucenie tematu.

Pomysł na start.up

Działalność w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z ciepła odpadowego

Temat został przebadany i związku z bardzo małą wydajnością elektryczną ogniw oraz roztapianiem się łutów z ogniwa Peltiera  został porzucony. Know How została zastosowane w matach termicznych.Wydanie monografii przez DATII: Ogniwa termowoltaiczne jako ekologiczne źródła energii elektrycznej” –  J. Doskocz, P. Kardasz, Ł. Szałata, T. Janiczek, J. Wysocka,

Wdrożenie

Działalność w obszarze mat termicznych

Opis:

maty termiczne służące do SPA Wellness oraz do termoterapii. Historia:

Zbudowano zespół: konstruktorzy:  Piotr Wrońki i Paweł Klula, osoba za promocje naukową dr Tomasz Janiczek, koordynator dr Jacek Doskocz oraz inni.Pozyskano stażystę finansowanego programem Mozart z Wrocławia w ramach pomocy de minimis, 18 miesięcy, osoba dr inż. Tomasz Janiczek

Dorobek Naukowy:

Termografia w inżynierii biomedycznej P. Kardasz, J. Doskocz, T. Janiczek, P. Wroński, P.  Kula, Laboratorium 3-4/2016 strony 31-38Innowacje w termoterapii, J. Doskocz, T. Janiczek, E. Jaworska, Otwarte Innowacje 4/2015, strony 12-14J. Doskocz, J. Wysocka, T. Janiczek, P. Kardasz; Przegląd Metod w Termo terapii, Gerontologia Współczesna, 1/2016 str. 7-14Zgłoszenie patentowe  P.416465, niestety ma już rok dla ogólnej koncepcji maty termicznej. Materiał na dwa rozwiązania techniczne (układ sterowania, oraz  okładzina).


Edukacja nasza siła

Ponadto DATII organizowało, współorganizowało i uczestniczyło w szereg konferencji

Innowacyjni Naukowcy, Innowacyjne Projekty Badawcze, Termowizja-Termografia (http://thermosci.eu/), Ecoinnovation Summit, wydanie paru monografii po konferencyjnej.


Umowy o współpracy

Ma podpisane umowy współpracy z uczelniami wyższymi i współpracę

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” (zlecenia z Edukacji do DATII, wsparcia w obszarze B+R dla szeregu przedsiębiorstw)- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu (współpraca B+R)- Wyższa szkoła informatyki stosowanej Horyzont  (staże, – Politechnika Bon na Innowacje

Stadnina koni

Analiza zastosowania urządzeń do obrabiania niskotemperaturową plazmą wody w Stadninie Koni Książ.

Krowy mleczne

Analiza zastosowania urządzeń do obrabiania niskotemperaturową plazmą wody w Ośrodku Hodowli Zarodowej Kamieniec Ząbkowicki

Trzoda

Analiza zastosowania urządzeń do obrabiania niskotemperaturową plazmą wody w Zakładzie Doświadczalnym  IZ PIB  Żerniki Wielkie Sp. z o.o.