6 maja 2017

Inwestycje i komercjalizacja przedsięwzięć innowacyjnych

Prowadzimy przygotowania technologii/rozwiązań do inwestycji na wczesnym etapie rozwoju (seed kapitał – kapitał zalążkowy). Pozyskujemy finansowanie zewnętrzne oraz sami inwestujemy w przedsięwzięcia innowacyjne. Na potrzeb procesu komercjalizacji przeprowadzamy Due diligence, analizę rynku, badania rynku na produkt, korektę biznes planów, aktywną ochronę własności intelektualnej oraz opracowujemy strategię komercjalizacji.

Zapraszamy do kontaktu:

– właścicieli rozwiązań, patentów chcących skomercjalizować
– koinwestorów, funduszy inwestycyjnych poszukujących rozwiązań na wczesnym etapie rozwoju
– start-upowców
– firmy chcących dywersyfikować swoją działalność w obszarze własnej działalności

Wybrane sukcesy komercjalizacji:

DronDev – Laboratorium pomiarów dronami. Do naszych działań należało: organizacja działalności gospodarczej, przygotowanie biznes planu, produktu, infrastruktury, umów, materiałów promocyjnych, znalezienie niszy rynkowej, szkolenie kadry. (Obecnie prowadzone i rozwijane u naszego klienta).

Opracowanie Systemu kogeneracji energii produkującego energię elektryczną i energii cieplną bazujące na silniku wysokoprężnym, prądnicy  i wymienniku ciepła. Ciepło – w przypadku tych układów – odzyskiwane jest ze spalin pochodzących z silnika wysokoprężnego, zwiększając tym samym całkowitą wydajność systemu. Bazowym paliwem wykorzystywanym do zasilania silnika był olej napędowy z biokomponentami  oraz odpadami organicznymi w postaci ciężkich alkoholi. Energia cieplna mogła być wprowadzona do sieci centralnego ogrzewania lub w postaci nagrzanego czystego powietrza dostarczana do miejsca przeznaczenia. Opracowanie technologi oraz dokumentacji technologicznej dla klienta wraz z wdrożoniem.

System informatyczny do reklamy z twarzą użytkownika, personalizacja reklam. Do naszych obowiązków należało na podstawie pomysłu opracowanie i komercjalizacja rozwiązania.

(Opracowanie systemu dla klienta)

Maty termoaktywne – opracowanie urządzeń promedycznych mających zastosowanie w medycynie spersonalizowanej, fizjoterapii oraz w branży spa wellnes, projekt realizowany w DATII. Planowane powołanie spółki córki w IV kwartale 2016 roku.